IMG_5810%20(2)_edited.jpg

dôTERRA

Essential oils

På studion använder jag mig av eteriska oljor från dôTERRA, för att höja upplevelsen av Yoga. 

dôTERRA startades 2008 av några amerikaner som hade arbetat med sjukvård och olika företag.

De hade alla erfarenhet av eteriska oljor och hur positivt de påverkar vår kropp,

och ville starta ett företag som gav alla möjlighet att lära sig mer för att kunna använda oljorna.

dôTERRAS oljor är CPTG- certified pure tested Grade, för att vara helt säker på att oljorna är
utan kemikalier samt får de bästa egenskaperna.
1. Odlaren börjar CPTG testet redan på plats hos sig efter destillationen, för att se plantans kemiska komposition.
2. Andra testet tas då oljan kommer till dôTERRA, för att fastställa att de är den exakta oljan som togs emot.
3. En trestegs procedur av tester görs då oljan ska fyllas upp i flaskorna.

Aromatiska växter producerar essenser som kan tas från bark,

frukt, blommor, blad, frön och rötter från både träd och plantor.

De har alla en naturlig funktion för +växten den kommer ifrån i form av skydd på olika sätt.

Detta skydd kan även vi människor dra nytta av genom att använda oljorna medicinskt.
Eteriska oljor har en liten molekylär struktur vilket innebär att de kan absorberas
genom huden och transporteras via blodbanan ut i kroppen. Örtmedicin som funnits i tusentals år, och än i dag.

Compact sourcing
dôTERRA rbetar för att göra skillnad för lokalbefolkningar/ samhällen i olika delar av världen.
De försöker utveckla hållbar utveckling, långsiktig odling och ömsesidigt,
välgörande och etniskt leverantörs partnerskap. De skapar hållbara jobb och
erbjuder pålitlig lön i underutvecklade områden.
Doterra uppmuntrar odlare att skapa kooperativ, grupper som delar på fördelar och
förhandlar om krafter för att förbättra skicklighet och kapaciteter.


Healing hands
Har haft projekt där de byggt upp skolor, sjukhus eller sponsrat befintliga sjukhus
och byggt vattenledningar. De utvecklar också yrkesmässiga utbildningsprogram,
har micro lån program, utbildar i kvinnohygien. Healing hands samarbetar med
olika organisationer och doterra wellness advocates runt om i världen.


Andas in- Hjärnan
När du doftar på en olja, transporteras molekyler från oljan in genom näsan tillo
neuroner som omvandlar dem till elektriska signaler eller impulser som når luktnerver.

Celler förvandlar elektroniska impulser till signaler i limbiska systemet.
(känslomässiga delen av hjärnan)

Genom näsan tar sig oljemolekyler ner i lungorna. I lungorna sitter artär kapillärer
som transporterar syresatt blod från lungorna ut i cirkulationssystemet till celler i
hela kroppen. Oljemolekylerna följer med blodet ut i kroppens organ och celler.
Limbiska systemet arbetar med att stimulera och påverka vårt endokrina system
(hormoner sprids via körtlar) och nervsystemet. Det limbiskasystemet utvecklades
för att vårt människosläkte skulle ha en chans till överlevnad. (identifiera mat,
farliga matvaror, ex. rutten mat, lukten av rovdjur) så detta är en gammal del av
människans hjärna.
När vi känner känslor ex. glädje eller rädsla, påverkar de hypotalamus som
påverkar hypofysen, som i sin tur släpper ut hormoner för att balansera ex.
blodtrycket och stimulerar hjärtat om dessa påverkats av känslorna.

Hypofysen
styr funktioner som tillväxt, blodtryck, sköldkörtel, vattenbalansen via njurar,
kroppstemperatur, smärtlindring, att mat blir till energi.
Exakt var i hjärnan som EOS påverkar är svårt att säga, eftersom det inte går att
mäta då det finns så många variationer på vart de påverkar hjärnan och hormoner,
som också är väldigt komplexa.
Vår näsa sägs kunna känna igen nästan 10.000 olika dofter, (EN del tilltalar oss
mer) som alla har en psykologisk inverkan på oss.
(Positiv/ negativ) Denna förmåga har vi fått med oss i vår utveckling, för att
överleva som art.
EOS är lipotila, vilket betyder att de är fettlösliga och löses upp och penetrera (ta
sig igenom) det yttersta membranet på kroppens fettceller, för att ta sig direkt in i
lymfsystemet. (lymfkärl, mjälten, brässen, benmärg. Lymfatisk vävnad finns även i
magen, tarmar och hud.) samt cirkulationssystemet. EOS transporteras vidare
genom kroppen ut till områden med obalans, för att skapa balans.