top of page
IMG_1019_edited.jpg

dôTERRA

Eteriska oljor

På studion använder jag mig av eteriska oljor från dôTERRA, för att höja upplevelsen av Yoga. 

dôTERRAS oljor är CPTG- certified pure tested Grade, för att vara helt säker på att oljorna är
utan kemikalier samt får de bästa egenskaperna.
1. Odlaren börjar CPTG testet redan på plats hos sig efter destillationen, för att se plantans kemiska komposition.
2. Andra testet tas då oljan kommer till dôTERRA, för att fastställa att de är den exakta oljan som togs emot.
3. En trestegs procedur av tester görs då oljan ska fyllas upp i flaskorna.

Aromatiska växter producerar essenser som kan tas från bark,

frukt, blommor, blad, frön och rötter från både träd och plantor.

De har alla en naturlig funktion för växten den kommer ifrån i form av skydd på olika sätt.

Detta skydd kan även vi människor dra nytta av genom att använda oljorna medicinskt och i mediciner.
Eteriska oljor har en liten molekylär struktur vilket innebär att de kan absorberas
genom huden och transporteras via blodbanan ut i kroppen.

Örtmedicin som funnits i tusentals år, och än i dag i många olika kulturer.


När du doftar på en olja, transporteras molekyler från oljan in genom näsan till neuroner som omvandlar dem till elektriska signaler eller impulser som når luktnerver.

Celler förvandlar elektroniska impulser till signaler i limbiska systemet.
(känslomässiga delen av hjärnan)

Genom näsan tar sig oljemolekyler ner i lungorna och där sitter artär kapillärer
som transporterar syresatt blod från lungorna ut i cirkulationssystemet till celler i
hela kroppen. Oljemolekylerna följer med blodet ut i kroppens organ och celler.
Limbiska systemet arbetar med att stimulera och påverka vårt endokrina system
(hormoner sprids via körtlar) och nervsystemet. Det limbiskasystemet utvecklades
för att vårt människosläkte skulle ha en chans till överlevnad. (identifiera mat,
farliga matvaror, ex. rutten mat, lukten av rovdjur) så detta är en gammal del av
människans hjärna.
När vi känner känslor ex. glädje eller rädsla, påverkar de hypotalamus som
påverkar hypofysen, som i sin tur släpper ut hormoner för att balansera ex.
blodtrycket och stimulerar hjärtat om dessa påverkats av känslorna.


Vår näsa sägs kunna känna igen nästan 10.000 olika dofter, en del tilltalar oss
mer än andra och alla har en psykologisk inverkan på oss.
(Positiv/ negativ) 

bottom of page