top of page

Montessoripedagogiken vs Yoga- Min personliga tolkning...


Maria Montessori utvecklade sin filosofi utefter sina observationer på barn från olika delar av världen, och kunde se att alla barn, oberoende på var de var födda följde samma mönster. Alla barn har en inneboende kraft att vilja utvecklas. Montessoripedagogiken utgår från varje individ och låta barnet få utvecklas utifrån sig själv.


Yogan utgår också från varje individ, utan jämförelse, eftersom vi alla har olika förutsättningar, du utvecklas utifrån dig själv och där du är just nu.

Du får vara dig själv på mattan.


Det finns olika yoga former, alla kan hitta sin yogaform att utöva.

I Montessoripedagogiken finns olika områden att arbeta med, alltid något som passar varje barn.


I varken yoga eller Montessoripedagogiken finns inslag av tävlan, barnet utgår från sin egen kropp, sina egna erfarenheter utan att behöva tävla med någon annan.


På Yogamattan blir du introducerat enklare övningar som sedan övergår till mer och mer utmanande och avancerade, för att kunna utvecklas i din egen takt.

För att barnet ska lyckas modifierar vi övningarna så att de passar barnet, konkreta övningar som övergår i mer abstrakta.


Att upprepa yogaövningarna för att låta dem bli mer naturliga och självklara och för att lättare fokusera inåt än på positionen, är en del i yoga utövandet.

Detsamma gäller för barnet då det om och om igen arbetar med samma material för att integrera rörelser, känslor och utveckla muskel minnet för att få en förståelse med hela kroppen.


Betoningen ligger på processen- inte på resultatet. Det är i processen av medvetenhet som du utvecklas och hittar nya kunskaper.

"Enyoy the poses without concern not doing the perfect poses"


I montessorimiljön handlar det om att ta del av upplevelser, även här har processen av att göra ett visst material ett syfte.


Rörelser- på yoga mattan låter du kroppen vara delaktig i olika fysiska positioner.

Maria ville att barnen skulle komma ifrån skolbänkar och stillasittande arbete- hon menade att vi lär oss med kroppen. I klassrummet går du och hämtar materialen från hyllan och arbetar fysiskt med dem på din matta.


Tre steg i Yoga/ Montessori;

I yoga salen- går du in i positionen- håller positionen och går sedan ur positionen.

I klassrummet- barnet hämtar ett material från hyllan- arbetar med det och ställer sedan tillbaka det.


Som yoga lärare vägleder du dina elever, vilket även pedagogen i en Montessorimiljö gör.


Yogaläraren kan använda olika instrument (gong/ klockor) för att uppmärksamma eleverna på en förändring ex. efter vila, då meditationen avslutas...

Montessoripedagogen ringer i klockan då hon vill få lite uppmärksamhet för att delge eleverna någonting eller önska lite tystare röster i klassrummet.


Yogisar har sin matta att vara på, en plats för dem själva att kunna fokusera på. Ingen trampar in på din matta och stör dig.

Barnen i en montessorimiljö använder mattor att arbeta på för att visa andra barn att materielet är upptaget och för att barnet ska få ha en plats att sitta med sitt arbete koncentrerat.


Yoga handlar till stor del om att lära kanna sig själv, att lyssna på sig själv.

Barnet får utveckla sin medvetenhet genom att fokusera inåt.

Genom medvetenhet på sin kropp och sinne utvecklar barnet sitt självförtroende och tillit till sig själv. Montessoripedagogiken lyfter också dessa bitar för att ge barnet en tillfredsställelse till sin egna person och då vidare till sin alldeles egna utveckling.Maria Montessori och yoga

Maria Montessori var inte bara en Italiensk pedagog, utan även forskare, läkare, feminist, filosof och filantrop.

Efter att 1899, som första kvinna i modern tid att ha tagit sin examen i medicin, reste hon runt i hela Italien och föreläste om "Den nya kvinnan", en kvinna som hon beskrev som framförallt vetenskapligt tänkande.

Hon fortsatte sitt arbete på olika plan och öppnade 1907 en skola för barn som tidigare fått tillbringa sina liv på mentalsjukhus och andra institutioner, för att lära dem att läsa och skriva.

Maria gjorde omfattande studier och praktik kring undervisning för barn och utvecklade från dessa erfarenheter Montessoripedagogiken. Maria reste runt i hela Europa och i världen för att föreläsa om sina tankar och pedagogik.


Maria Montessori arbetade i Indien, 69 år gammal mellan år 1939-

1944. Egentligen var det tänkt att hon skulle stanna för arbete i tre månader, men eftersom kriget bröt ut i Europa och Maria var italienska, hålls hon kvar i Indien av britterna under hela andra världskriget.

Maria spenderade en del av tiden i en avlägsen bergsby, Kodaikanal och enligt olika uppgifter som finns att hitta, kommer denna period i hennes liv att få henne att fokusera på relationers natur mellan alla levande varelser.


Ett tema som vi inom Montessoripedagogiken känner till som kosmisk undervisning, (kosmisk- grekiskans världsaltet/ världsordningen) ett sätt att arbeta med barn för att skapa sammanhållning. Maria menade att vi då måste börja med barnen, de måste förstå sin uppgift på jorden och lära sig att leva i fredliga relationer.

För att klara detta krävs utbildning som utvecklar barnet själv till en kosmisk kraft, sitt bästa jag och bli självständig, harmonisk och som får förmågan att se att allting hör ihop.

Vuxna och pedagoger har en stor roll genom att vara förebilder för barnet genom att vara tålmodiga, moraliskt vakna, lugna och ge dem medmänsklighet och kärlek. Genom rätt förhållande mellan barn och pedagog kommer barnets respekt för andra att utvecklas.


Kosmiska planen;

Allt har en särskild avsikt.

Alla har en särskild uppgift.

Alla har ett särskilt ansvar.

Alla delar hör ihop och bildar en helhet.

Hela världen i gemenskap.

Fred på jorden.


(M.Montessori)


I yoga sutras beskrivs hur vi ska ta hand om varandra, respektera alla och vara goda mot varandra. Maria Montessori arbetade mycket för fred och menade att vi alla har en viktig plats på jorden, vi är alla beroende av varandra och vi alla behövs.


Under Maria Montessoris liv nominerades hon tre gånger till Nobels fredspris, något hon verkligen brann att arbeta för.


På Marias minnesplats i Holland, Noordwijk, där Maria blev begraven, står inskrivet:

"Jag ber de kära alla kraftfulla barn att förena sig med mig för byggandet av fred i människan och i världen".


Det finns även uppgifter om att Maria under sin livstid utövade yoga, kanske var det under sina resor till Indien som hon inspirerades till att yoga och ta del av dess filosofi?!


I sin revulotionerande bok "The absorbent mind" ("Barnasinnet") som publicerades första gången 1949 skriver Maria om att förena kropp- sinne och själ, vilket även ordet Yoga förmedlar.


"The true purpose of movement is far higher than to produce an appatite for strenghthen the lungs; it is to serve the ends of existence, the universal and spiritual economies of nature...movement has great importance in mental development itself, provided that the action which occours is connected with the mental activity going on. Both mental and spiritual growth are fostered by this..."


(M.Montessori, The absorbent mind)


Fördelar för barnen och dig med yoga:

Erbjuder rörelser, stretchar och bygger muskler samt

stimulerar organen.

Hjälper dig att hitta lugn och ro.

Du slappnar av och sover bättre.

Yoga ger en känsla av välbehag.

Du samlar sinnet genom fokus/ koncentrations övningar.

Utvecklar balansen och förmåga att fokusera.

Utvecklar medvetenhet av din kropp, hur det kan kännas i kroppen.

Lär dig att lyssna på kroppen och att "komma tillbaka" till din kropp.

Utvecklar din självkänsla och självförtroende.

Stimulerar matsmältningen.

Barnen lär sig nya ord för olika delar av kroppen.

Andningsövningar gör dig medveten om din andning och gör då att du kan bli medveten och styra ditt mående.

Andningsövningar stimulerar det parasympatiska nervsystemet vilket påverkar kroppen lugnande.Referenser:

Lindström och Ryding, (2008) Fredsfostran.


Montessori.se


newchildmontessori.com


Standrewsmontessori.com


Kidsbookcanada.com


Wikipedia54 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page